Експерти

Емилиян Методиев

Емилиян Методиев

Активност до:

10.07.2019

Профил

Емилиян Методиев е на 37 години, завършил Софийски университет, НБУ-магистратура и следдипломна квалификация от НСА. Заедно с образованието и различните професионални позиции, притежава и богат опит в различни спортни дейности като участник и организатор. От 2010 година работи и на международно ниво, участвайки в процеса на формиране на нова европейска спортна федерация и включването на българската асоциация, съответно и първите участия на България на европейски първенства. През 2013 година е в основата на формирането на Сдружение Фуутура – като оттогава е основен експерт във всичките проекти и инициативи на организацията, включително и на европейско ниво – с участия на конференции, обучения, младежки курсове и др. Основните компетенции са свързани със социалните аспекти и възможности на спорта, както и с организирането на масови спортни прояви.

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура Фуутура е организация с нестопанска цел, стремяща се да допринесе за стимулиране на активното участие на младите хора в социалния живот и за изграждането на устойчиво и ефективно гражданско общество в България – чрез неформални методи с акцент върху спорта, здравословния и активен начин на живот.

Нашата амбиция е свързана с постоянното разрастване на Сдружението като позитивен фактор в развитието на обществото, развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта и здравословния начин на живот, спортни научни изследвания, програми за обмен, социално включване чрез спорт, включително и към по-добро спортно образование на децата и юношите, за умствено и физическо по-здраво общество, за по-добра спортна база за бъдещи професионални спортисти, като перспектива и ролеви модел, както и за по-добра физическа култура, за превенция и противодействие на много вредни навици, депресия, пристрастявания, наднормено тегло, агресия и др.
 
Сдружението се стреми да повиши информираността, да насърчи активната гражданска позиция и участието на младите хора в спорта и физическите дейности, както и да утвърди принципа на равни възможности за спорт и социално включване / участие / реализация за всички на национално, регионално и местно ниво. За тези цели организацията включва младежи в своите проекти, кампании и инициативи, работейки съвместно с представители на местната власт и с множество организации (от България и чужбина), фондации, фирми и държавни институции.  

ВИЗИЯ

Ние искаме да живеем в общество, в което доминират ценности като морал, целеустременост, етика, чест, съревнование при равни условия. Тези ценности са заложени в основата на повечето спортове и спортни игри и именно те са идеалното средство за неформално възпитание на децата и юношите и за подготвянето им за голямата житейска игра, както и дават отлични възможности за социално приобщаване и превенция срещу противообществени и не-здравословни практики на хора от различни социални групи и най-вече в риск от социално изключване.

МИСИЯ
Целта на Сдружение Фуутура е да помогне на младите хора да реализират своя спортен, образователен и житейски (личностен) потенциал. Ние работим за по-добри възможности за реализация на всеки член на обществото, на хора и общности в нужда – чрез различни каузи, проекти, дейности и инициативи.

„Спорт с кауза – Благотворителен спорт“
„Да спортуваш е модерно“
„Спортът като алтернатива“
„Моделът на подражание“
„Спортът изгражда“
„Наука и Спорт“

„Социален спорт, интеграция“

Теми:

Само регистрирани потребители могат да задават въпроси към ескпертите.

Въпроси и отговори: